Formularz kontaktowy


W celu wysł‚ania wiadomości wypeł‚nij wymagane pola
Dopuszczalne pliki: zip, rar, txt, doc, jpg, png, gif, odt, xml, pdf
Maksynalny rozmiar zał‚ącznika: 10240kb.
Imię i nazwisko: *
E-mail: *
Temat:
Wczytaj zał‚ącznik
Treść wiadomoś›ci:*


Kancelaria Adwokacka w Pł‚ocku

Adwokat Marek Flakiewicz

Ulica : Kolegialna 8,
  09 - 402 Pł‚ock.
Tel : 608-233-202
  668-818-544
  (24) 366-69-50
Email : kancelaria@adwokaci-fp.pl
Filia : ul. Pł‚ocka 17,
  09 - 230 Bielsk