Oferta dla Firm

Prawo gospodarcze

  • Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych (w tym zakładanie i rejestracja spółek, negocjowanie, sporządzenie i zabezpieczenie wykonania umów)
  • Polubowna, sądowa i komornicza windykacja wierzytelności
  • Reprezentacja Klientów na etapie postępowania przedsądowego oraz sądowego zawezwania do próby ugodowej
  • Reprezentacja Klientów na etapie postępowania sądowego przed sądami cywilnymi i gospodarczymi
  • Reprezentacja podmiotów gospodarczych i dochodzenie wierzytelności w toku postępowania karnego
  • Reprezentacja Klientów na etapie postępowania egzekucyjnego (wnioski o wszczęcie egzekucji, o wyjawienie majątku, o zabezpieczenie, o "miarkowanie kosztów postępowania egzekucyjnego", skargi na czynności egzekucyjne)
  • Pomoc prawna w postępowaniu upadłościowym (wnioski o stwierdzenie upadłości, zgłoszenie wierzytelności itp.)
  • Pomoc prawna w przypadku bezskuteczności egzekucji prowadzonej przeciwko spółkom z o. o. i akcyjnym (pozwy przeciwko członkom zarządu tych spółek)