Prawo Cywilne

Prawo rzeczowe

  • Regulowanie stanu prawnego nieruchomości (sprawy o zasiedzenie, zniesienie współwłasności)
  • Ochrona prawa własności
  • Ochrona posiadania
  • Ustanowienie służebności przesyłu za odpowiednim wynagrodzeniem