Prawo Cywilne

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  • Przywrócenie do pracy
  • Odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem bądź nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę
  • Odszkodowanie, zadośćuczynienie i renta z tytułu z tytułu wypadków przy pracy
  • Zakaz konkurencji
  • Prawo do emerytury, wcześniejszej emerytury, renty z tytułu całkowitej bądź częściowej niezdolności do pracy