Prawo Cywilne

Prawo rodzinne i opiekuńcze

  • Rozwód i separacja
  • Alimenty
  • Kontakty z dziećmi
  • Ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego dziecka
  • Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej
  • Ustanowienie rozdzielności majątkowej (wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka)
  • Podział majątku (ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, rozliczenie nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny)
  • Ubezwłasnowolnienie
  • Przysposobienie (adopcja)