Prawo Karne

Sprawy karne, karno skarbowe i wykroczeniowe

  • Obrona podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym (przed policją i Prokuratorem) oraz oskarżonych przed sądem
  • Obrona obwinionych w sprawach o wykroczenia
  • Reprezentacja pokrzywdzonych (osób fizycznych i prawnych) przestępstwem
  • Dochodzenie roszczeń cywilnych w postępowaniu karnym
  • Sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia
  • Reprezentowanie oskarżycieli prywatnych i oskarżonych w sprawach prywatno – skargowych
  • Świadczenie pomocy prawnej osobom zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym
  • Sporządzanie środków odwoławczych (zażaleń, apelacji, kasacji)