Prawo Karne

Sprawy karne wykonawcze

  • Obrona skazanych w postępowaniu wykonawczym
  • Wyrok łączny
  • Dozór elektroniczny
  • Zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności
  • Odroczenie, przerwa i zawieszenie wykonania kary
  • Warunkowe przedterminowe zwolnienie
  • Rozłożenie na raty i umorzenie zasądzonych należności sądowych